Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022

« ΣΗΜΕΙΑ ΕΝ ΤΩ ΟΥΡΑΝΩ »

«Ο Κύριος προεφήτευσε σαφώς, ότι προ του τέλους του κόσμου θα εμφανισθούν περίεργα ουράνια σημεία και παράδοξα φαινόμενα. “…φόβητρά τε και σημεία απ’ ουρανού μεγάλα έσται” (Λουκ. κα΄ 11). “Και έσται σημεία εν ηλίω και σελήνη και άστροις” (Λουκ. κα΄ 25). Ήδη δε έχομεν καταπληκτικήν επαλήθευσιν των λόγων του Κυρίου εις τας ημέρας μας. Ήδη έχομεν το ανεξήγητον και μυστηριώδες φαινόμενον των ιπταμένων δίσκων, ως και πολλά άλλα περίεργα και ανεξήγητα ουράνια φωτεινά σώματα και σχήματα που εμφανίζονται. Έχομεν επίσης τους πυραύλους και δορυφόρους, και τις οίδεν πόσα θα επακολουθήσουν και πόσα ακόμη θα εφευρεθούν. Όλα αυτά είναι εκ των σημείων, που προείπεν ο Κύριος. Τοιαύτα συνέβησαν ολίγα έτη προ της καταστροφής των Ιεροσολύμων και ολοκλήρου του Ιουδαϊκού λαού… Έτσι και τώρα όλα αυτά, ημπορεί να σημαίνουν την καταστροφήν του κόσμου, του πλανήτου, την συντέλειαν του Κόσμου».

(«Σημεία της συντελείας του κόσμου», Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Κ. Κομπούγια, εκδόσεις «Ορθοδόξου Τύπου», Αθήνα 1984 [3], σελίδες 72-73)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου