Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022

« ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΤΕΛΕΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ »

«Στο βιβλίο των Ψαλμών υπάρχει η τέλεια θεολογία· η προφητεία της ενανθρωπήσεως του Χριστού· η απειλή της μέλλουσας κρίσης· η ελπίδα της αναστάσεως των νεκρών· ο φόβος της κολάσεως· οι υποσχέσεις για την αιώνια δόξα· αποκαλύψεις μυστηρίων. Όλα είναι αποθησαυρισμένα στο βιβλίο των Ψαλμών, σαν σε κάποιο μεγάλο και κοινό θησαυροφυλάκιο».

(Μεγάλου Βασιλείου, Εις Α΄ Ψαλμόν, ΕΠΕ 5, 16)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου