Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

« ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ »

«Ποία λοιπόν τα σημεία, που συμβαίνουν, ιδίως σήμερον, ή φαίνονται επικείμενα και αναφέρονται εις την Γραφήν και παρέρχονται τελείως απαρατήρητα; Ταύτα είναι τα εξής: Πρώτον, η ίδρυσις του Εβραϊκού Κράτους και η κατάληψις υπό των Εβραίων της Ιερουσαλήμ. Δεύτερον, η γενική αποστασία. Τρίτον, η καταπληκτική πλήθυνσις της γνώσεως με τας τρομακτικάς επιστημονικάς εφευρέσεις και κατακτήσεις. Τέταρτον, σημεία εν ουρανώ και άστροις. Πέμπτον, η επικειμένη ανοικοδόμησις του Ναού του Σολομώντος. Έκτον, η επικειμένη εμφάνισις του Αντιχρίστου και ψευδομεσσίου των Εβραίων, που περιμένουν εναγωνίως. Και έβδομον η άγνοια, η αδιαφορία και ο ύπνος της ραθυμίας, που έχει σήμερον και θα έχη περισσότερον αύριον ο κόσμος. Εκ της σημερινής καταστάσεως συμπεραίνομεν πως θα είναι αύριον ο κόσμος (Ματθ. κδ΄ 38-39)».

(«Σημεία της συντελείας του κόσμου», Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Κ. Κομπούγια, εκδόσεις «Ορθοδόξου Τύπου», Αθήνα 1984 [3], σελίδα 50)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου