Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

« ΟΣΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ Ο ΡΩΜΑΙΟΣ »

Ο Όσιος Κασσιανός γεννήθηκε στην Ρώμη από γονείς ευσεβείς και επιφανείς, οι οποίοι φρόντισαν να τον αναθρέψουν με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Η γνωριμία και η συναναστροφή του, από την παιδική του ηλικία, με Αγίους ανθρώπους επέδρασε ευεργετικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του όλου τρόπου ζωής του. Σπούδασε την επιστήμη της φιλοσοφίας και της αστρονομίας και μελέτησε ιδιαίτερα τα συγγράμματα των Πατέρων και την Αγία Γραφή.
Ο Όσιος ακολούθησε το μοναχικό βίο, γενόμενος μοναχός σε μία σκήτη και επισκέφθηκε τα μοναστήρια της Αιγύπτου και της Θηβαΐδας, της Νιτρίας, της Ασίας και της Καππαδοκίας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει χαρακτηριστικά: «ο Άγιος μετέβη εις διαφόρους τόπους και συνήντησε αγίους και γνωστικωτάτους Οσίους και τας αρετάς όλων συναθροίζει εις τον εαυτόν του, ως άλλη φιλόπονος μέλισσα, ώστε και αυτός έγινε εις τους άλλους τύπος και παράδειγμα παντός είδους αρετής. Όθεν ανώτερος των παθών γενόμενος και τον νουν καθαρίσας, εγνώρισε την τελείαν κατὰ των παθών νίκην».
Στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, περιλαμβάνονται δύο λόγοι του Οσίου Κασσιανού, «Προς Κάστορα Επίσκοπον, περί των οκτώ της κακίας λογισμών, γαστριμαργίας, πορνείας, φιλαργυρίας, οργής, λύπης, ακηδίας, κενοδοξίας και υπερηφανείας» και «Προς Λεόντιον ηγούμενον, περί των κατά την Σκήτην αγίων Πατέρων και λόγος περί διακρίσεως», που δείχνουν την καθαρότητα της ζωής του και το ορθόδοξο φρόνημά του και προξενούν μεγάλη ωφέλεια. Ο δε Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος πλέκει δίκαιο εγκώμιο στον Όσιο Κασσιανό στον περί υπακοής Λόγο του.
Ο Όσιος Κασσιανός κοιμήθηκε με ειρήνη.

www.saint.gr

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

«ΦΟΒΕΡΟ ΠΡΑΓΜΑ Η ΑΔΙΚΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ»

 
Φοβερό πράγμα η αδικία.
Ακόμα χειρότερο, η προσβολή της μνήμης των κεκοιμημένων.
Όχι ότι παθαίνουν κάτι αυτοί που φύγανε. Όχι. Αυτοί μοιάζουνε του Χριστού.
Σταυρώθηκαν, όπως Εκείνος, από χάβρες και κυκλώματα…
Φοβερό πράγμα η αδικία, για αυτόν που αδικεί. Για αυτόν που αδικεί και δεν μετανοεί ποτέ του.
Αλίμονό του.
Καλύτερα για αυτόν να μην είχε γεννηθεί.
Αυτοί που αδικηθήκανε, μοιάζουνε του Χριστού…
Και όπως μετέχουνε στο Σταυρό, έτσι μετέχουνε και στην Ανάστασή Του. 
 
Facebook: Ψυχολόγος Ελευθεριάδης Ελευθέριος

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024