Κυριακή 20 Ιουλίου 2014

« Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο ΘΕΣΒΙΤΗΣ »Η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου φίλοι, προβάλλει κάθε χρόνο τους αγίους Προφήτες, εορτάζοντας τις μνήμες τους. Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να μας διδάξει με την αγία ζωή τους και να μας προτρέψει να τους μιμηθούμε. Ένας από αυτούς τους Προφήτες είναι και ο ένδοξος Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης, ο τόσο αγαπημένος από τους Ορθοδόξους και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας. Ο Προφήτης Ηλίας καταγόταν από την ιερατική φυλή του Ααρών και ήταν γιος του Σωβάκ. Γεννήθηκε στη Θέσβη, πόλη της περιοχής Γαλαάδ, γι’ αυτό και ονομάζεται Θεσβίτης. Έδρασε στα χρόνια του βασιλιά Αχαάβ που είχε διαδεχθεί τον πατέρα του Αμβρί. Η δράση του Αγίου κορυφώθηκε στα 900 χρόνια προ Χριστού και προφήτευσε 25 χρόνια, από το 921-896 π.Χ. Αν και ο Προφήτης Ηλίας δεν μας άφησε κανένα γραπτό του κείμενο, ο βίος του περιγράφεται στο τρίτο και τέταρτο βιβλίο των Βασιλειών της Παλαιάς Διαθήκης.
Η γέννησή του σημαδεύτηκε με ένα εκπληκτικό θαύμα, το οποίο είδε ο πατέρας του Σωβάκ και το οποίο έδειξε από την αρχή τι θα γινόταν το βρέφος εκείνο. Είδε λοιπόν ο Σωβάκ μερικούς λευκοφορεμένους άνδρες να πλησιάζουν το βρέφος στην κούνια του και να το ονομάζουν Ηλία που θα πει «ο εκ Θεού» προεικονίζοντας και με το όνομά του τον εκ Θεού Θεό, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. Γεμάτος έκπληξη βλέπει να ξεντύνουν το νήπιο, να το σπαργανώνουν με φωτιά και να το ταΐζουν με φωτιά. Όταν συνήλθε από την έκπληξη και το φόβο του ο Σωβάκ, πήγε στην Ιερουσαλήμ και φανέρωσε την οπτασία του στους ιερείς. Εκείνοι είχαν το προφητικό χάρισμα. Τον καθησύχασαν και του είπαν ότι η ζωή του παιδιού θα είναι γεμάτη θεϊκό φως και ο λόγος του θα είναι φωτιά, τόλμη και απόφαση. Επίσης του είπαν ότι ο Θεός θα του δώσει την δύναμη να κυβερνά τον λαό του Ισραήλ με φωτιά και μαχαίρι.
Ο Ισραηλιτικός λαός τότε είχε βασιλά τον Αχαάβ (873-854). Ο τόσο ευεργετημένος από τον Θεό Ισραηλιτικός λαός είχε εγκαταλείψει τον αληθινό Θεό του και είχε επιδοθεί σε φρικτές ανθρωποθυσίες και όργια μπροστά στα είδωλα. Θυσίαζαν ακόμη και τα παιδιά τους. Ο βασιλιάς τους λοιπόν πρωτοστατούσε στην αποστασία αυτή. Είχε απαγορεύσει την λατρεία του αληθινού Θεού στην Ιερουσαλήμ και έκανε δυο χρυσές αγελάδες, μία στη Βαιθήλ και μία στην περιοχή Δαν, για να τις προσκυνούν οι άνθρωποι για θεούς. Δεν έφθαναν όλα αυτά, αλλά παντρεύθηκε και ειδωλολάτρισσα γυναίκα, την Ιεζάβελ. Αυτή εισήγαγε την λατρεία και των θεών των Ελλήνων. Εγκαινιάζει την λατρεία του Βάαλ, δηλαδή του Δία, και της θεάς των δασών της Αστάρτης, δηλαδή της Αρτέμιδος. Μάλιστα ο Αχαάβ έκτισε και ειδωλολατρικό ναό, όπου εκεί τοποθέτησε το άγαλμα του Βάαλ.
Με πόνο έβλεπε ο Προφήτης τα όσα γίνονταν και χωρίς να χάσει το θάρρος του παρουσιάζεται μπροστά στον βασιλιά και του λέει: «Εν ονόματι του ζώντος Θεού, του Κυρίου των Δυνάμεων, του Θεού του Ισραήλ, μπροστά στον οποίο παραστέκομαι εγώ και τον υπηρετώ: Να μη γίνει δροσιά στην γη, ούτε να πέσει βροχή, παρά μόνο αν το ζητήσω εγώ από τον Θεό». Η συμφορά δεν άργησε να φανεί. Αφού πέρασαν τρία χρόνια από την αρχή του λιμού, δόθηκε εντολή από τον Θεό στον Προφήτη Ηλία ως εξής: «Πήγαινε και παρουσιάσου στον Αχαάβ, για να φέρω βροχή στην γη». Στη συνάντηση αυτή ζήτησε ο Προφήτης Ηλίας να στείλει ο βασιλιάς τους ιερείς της αισχύνης, των ειδώλων, στο Καρμήλιο όρος. Εκεί τους απέδειξε με θαυμαστό τρόπο ποιος είναι ο αληθινός Θεός, αφού το βόδι του Προφήτη Ηλία κάηκε ενώ των ιερέων των ειδώλων όχι.
Κατά τη μεγάλη αυτή στιγμή της νίκης της πίστης ο ζηλωτής Ηλίας, προβλέποντας την αμετανοησία των ιερέων, διατάζει: «Συλλάβετε τους ιερείς του Βάαλ. Κανένας να μη γλυτώσει από αυτούς». Ο λαός τους συνέλαβε αμέσως και τους οδήγησε στον χείμαρο Κισσών, όπου σφαγιάσθηκαν όλοι. Γι’ αυτό τον βλέπουμε συχνά στις αγιογραφίες να κρατά μαχαίρι. Μετά τη σφαγή ο Ηλίας προειδοποιεί τον Αχαάβ ότι έρχεται βροχή. Επειδή δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε όλα τα γεγονότα που αφορούν τη ζωή του Προφήτη Ηλία, θα τελειώσουμε με την ανάληψή του. Ο Κύριος αποφάσισε, όταν ήλθε ο καιρός, να δοξάσει τον Προφήτη Του. Έτσι ενώ βρισκόταν στη Βαιθήλ μαζί με τον μαθητή του Ελισσαίο και περπατούσαν, ξαφνικά ένα πύρινο άρμα με πύρινα άλογα χώρισαν τον ένα από τον άλλο και ο Ηλίας αναλήφθηκε προς τα πάνω με ανεμοστρόβιλο και κατεύθυνση προς τον ουρανό.
Αγαπητοί μου φίλοι, ο Προφήτης Ηλίας μαζί με τον Μωϋσή είναι αυτοί που βρέθηκαν στην Μεταμόρφωση του Χριστού, ο πρώτος σαν εκπρόσωπος των Προφητών και ο δεύτερος σαν εκπρόσωπος του Νόμου, βεβαιώνοντας την θεότητα του Σωτήρος. Είναι δεύτερος Πρόδρομος, γιατί όπως ο Τίμιος Πρόδρομος ήλθε και εργάσθηκε πριν από τον Κύριό μας στην επί γης παρουσία Του, έτσι και ο Ηλίας σύμφωνα με το κήρυγμα των επομένων Προφητών και της Εκκλησίας μας, θα έλθει πριν από την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Αυτό φαίνεται καθαρά τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Σήμερα που ζούμε σε εποχή σύγχυσης και συμβιβασμού, έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη από το φωτεινό παράδειγμα του μεγάλου Προφήτη. Αν μείνουμε κι εμείς πιστοί και ασυμβίβαστοι, όπως ο Προφήτης Ηλίας, θα έχουμε την ελπίδα να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή.
Με αγάπη Χριστού,
π. Βασίλειος.