Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

« ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ »

Αποτελεί πανανθρώπινο φαινόμενο η αναζήτηση του Θεού και αδήριτη ψυχική ανάγκη η δίψα για γνώση και κοινωνία μαζί Του. Η αμαρτία και η άγνοια, όμως, του Θεού οδήγησαν τους ανθρώπους να πιστέψουν για θεούς πρόσωπα θνητά, άλογα ζώα και φαινόμενα φυσικά, για να βρουν την σωτηρία τους και έτσι λάτρευσαν την κτίση αντί για τον κτίστη Θεό.
Στην ιστορία της ανθρωπότητας παρουσιάστηκαν κατά καιρούς πολλοί «σωτήρες». Ένας, όμως, είναι ο αληθινός Θεός και ο μοναδικός Σωτήρας, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, διότι Αυτός είναι:

Ο μόνος που έπλασε τον άνθρωπο, του έδωσε το αυτεξούσιο και σέβεται την ελευθερία του.
Ο μόνος που προφητεύθηκε από πολλούς προφήτες, πριν γεννηθή, και προφήτευσε.
Ο μόνος που απέδειξε και βεβαίωσε την θεϊκή Του ιδιότητα με την παρουσία και τα θαύματά Του. Ο μόνος που απεκάλυψε την αληθινή θεογνωσία, την πίστη στην Αγία Τριάδα, και φανέρωσε το μυστήριο της υποστατικής ενώσεως στο Πρόσωπό Του, της θείας με την ανθρώπινη φύση.
Ο μόνος αναμάρτητος και ο μόνος που, ως Θεός, συγχώρησε αμαρτίες και μετέδωσε την εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών.
Ο μόνος που γνώριζε τα πάντα, παρελθόντα, παρόντα και μέλλοντα. [...] 
(Από την έκδοση)

www.politeianet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου