Παρασκευή 22 Απριλίου 2022

« ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ »

«Η εφετινή Μεγάλη Παρασκευή θα πρέπει να είναι για όλους μας η απαρχή μιας καινούργιας ζωής. Να γίνη σεισμός. Να πέση ό,τι αμαρτωλό, ό,τι σάπιο και βρώμικο υπάρχει μέσα μας. Και να βγη μέσα από αυτόν τον σεισμό ένας καινούργιος κόσμος. Να βγη μέσα από αυτόν τον σεισμό μια καινούργια καρδιά. Να βγη μέσα από αυτόν τον σεισμό ένας άγγελος πραγματικός. Αυτό θα το επιτύχουμε, αν πραγματικά μετανοήσουμε. Εάν πάρουμε την απόφασι να θέσουμε τέρμα στην αμαρτία, η οποία ανέβασε πάνω στον σταυρό τον Χριστό».

(«Προσκυνούμέν Σου τα πάθη, Χριστέ… », Αρχιμανδρίτου Θεοφίλου Ζησοπούλου, έκδοση Ο.Χ.Α. «Λυδία», σελίδα 131)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου