Τετάρτη 20 Απριλίου 2022

« ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ »

«Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η προσφορά της αγάπης του Χριστού στον άνθρωπο, αδέλφια μου. Απήλθε του κόσμου τούτου ο Χριστός μας, αλλά μας έδωσε τον εαυτό Του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Όταν ο λειτουργός του Υψίστου λέγη: “Έδωκεν τοις αγίοις αυτού μαθηταίς και αποστόλοις ειπών: Λάβετε φάγετε, τούτό μου εστι το σώμα, το υπέρ υμών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών”, εκείνη την ώρα μας υπενθυμίζει αυτήν την στιγμή της θεσπίσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας.
Και όταν ο λειτουργός συνεχίζη και λέγη: “Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτό εστι το αίμά μου το της καινής διαθήκης, το υπέρ υμών και πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών”, όσοι είσθε άγιοι να μην κοινωνήτε ποτέ! Όσοι είμαστε αμαρτωλοί, όμως, θα κοινωνούμε των αχράντων Μυστηρίων, γιατί ο λειτουργός του Υψίστου μας φωνάζει εδώ και μας λέγει: “Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε”.
Για όλα φροντίζουμε το Πάσχα· ας φροντίσουμε να ικανοποιήσουμε και τις ανάγκες της ψυχής μας. Ας την απαλλάξουμε από τα τραύματα, από τα καρκινώματα, από τα μορφώματα, παρέχοντάς της  την δυνατότητα να καθαρίζεται και να λαμβάνη το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, που πυρπολεί τις αμαρτίες του καθενός ανθρώπου».

(«Προσκυνούμέν Σου τα πάθη, Χριστέ… », Αρχιμανδρίτου Θεοφίλου Ζησοπούλου, έκδοση Ο.Χ.Α. «Λυδία», σελίδες 64-65)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου