Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

« Ο ΘΕΟΣ, ΟΤΑΝ ΕΠΛΑΣΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ… »

«Ο Θεός, όταν έπλασε τον άνθρωπο, δεν θέλησε να είναι αργός και ακίνητος, αλλά δραστήριος στα καθήκοντά του, γιατί στον μεν παράδεισο διέταξε τον Αδάμ να εργάζεται και να τον φυλάει μετά δε την εκδίωξη του ανθρώπου από τον παράδεισο ο Θεός παράγγειλε να τρώει το ψωμί του με τον ιδρώτα του προσώπου του».

(Μεγάλου Βασιλείου, Όροι κατ’ επιτομήν, ΕΠΕ 9, 430)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου