Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

« Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ »

«Η Τριάδα είναι δημιουργός και έφερε στην ύπαρξη εκ του μηδενός και έπλασε τα πάντα, ορατά και αόρατα. Γι’ αυτό τον μεν Πατέρα ονομάζει ποιητήν ουρανού και γης και όλων, τον δε Υιό, δι’ ου τα πάντα εγένετο, το δε Πνεύμα το ονομάζει ζωοποιόν, επειδή έφερε στην τελειότητα, ζωοποιεί και μεριμνά για όλα».

(Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης, Ερμηνεία εις το Σύμβολον της Πίστεως, P.G. 155, 825B)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου