Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022

« Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ »

«Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή δεν είναι καιρός κάποιου τέλους· ενός ασφαλούς εφησυχασμού ή μιας αδρανούς μακαριότητας. Είναι οδός προς το τέλος, τον Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού, είσοδος δι’ αυτών προς τον Παράδεισο και τη Βασιλεία. Είναι άνοδος προς αναζήτηση και μέθεξη μιας μυστικής, μυστηριακής ομορφιάς που βιώνουμε και αισθανόμαστε ως ενώδυνη και ελευθερώνουσα αλήθεια, ως δίψα και πείρα αγιωσύνης, που σοφίζει και λογοποιεί τα πάντα. Ο καιρός αυτός των πνευματικών αγώνων είναι παντελώς ξένος με ό,τι θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ενδιαφέρον για κάποιες ατομικές θρησκευτικές ιδέες και για κάποιους αυθαίρετους φιλοσοφικούς στοχασμούς. Είναι η πρόκληση που κρίνει την ελευθερία μας, όταν καλούμαστε “να πουλήσουμε όλα όσα έχουμε για να αγοράσουμε τον πολύτιμο μαργαρίτη” (Ματθ. 13, 46), που είναι ο Χριστός».

(Κεφάλαια Κατανυκτικά, Τόμος Β΄, π. Μιχαήλ Καρδαμάκη, εκδόσεις Ακρίτας, Αθήνα 2000, σελίδα 15)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου