Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

« ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ »

«Πριν από όλα τα άλλα έργα σας, να φροντίζετε για τη σωστή αγωγή των παιδιών σας. Διότι, αν πραγματικά αγαπάς το παιδί σου, να το αποδείξεις με τη φροντίδα γι’ αυτό».

(Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Περί κενοδοξίας και ανατροφής των τέκνων, ΕΠΕ 30, 638-640)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου