Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018

« ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ “ΜΡΑ”, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ »


«Πολλοί από μας έχουμε τελευταία ακούσει να γίνεται λόγος περί της “Ενώσεως” όχι μόνον με τους Παπικούς και Προτεστάντας, αλλά και τας διαφόρους άλλας θρησκείας. Λίγοι όμως γνωρίζουν την τραγικήν πραγματικότητα, ότι δηλαδή η ιδέα αυτή της συγχωνεύσεως όλων των θρησκειών εις ΜΙΑΝ ΕΝΙΑΙΑΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΝ είναι τόσον παλαιά, όσον και η Μασωνία! Επ’ ακριβέστερον αυτή είναι μία των κυριωτέρων επιδιώξεων της Διεθνούς Μασωνίας, η οποία πρώτη είχε εφαρμόσει το σχέδιον αυτό μέσα στις Στοές της, δεχομένη ως μέλη τους πάντας και διδάσκουσα, ότι ο Μωάμεθ, Βούδας, Ζαρατούστρας και Χριστός ήσαν όλοι τους “Μεγάλοι Μύσται” του αυτού επιπέδου! Εις ουδεμίαν περίπτωσιν εδίδαξεν η Στοά, ότι ο Χριστός ήταν Θεός και Υιός του Θεού, Σωτήρ του κόσμου!...
Από δεκαετίας και πλέον η Μασωνία έχει εξαπολύσει το σύστημα των λεγομένων “Συμπροσευχών”, εις τας οποίας λαμβάνουν μέρος οι Κληρικοί των Παπικών, Ευαγγελικών, Διαμαρτυρομένων, Εβραίων και άλλων!! Ο τελικός σκοπός των δυνάμεων του Σκότους ήτο και είναι: η επιβολή της Παγκοσμίου Πανθρησκείας MRA, η οποία στην πραγματικότητα σημαίνει καταστροφή όλων των Θρησκειών και επιβολήν της θρησκείας του Εωσφόρου! Η MRA θα είναι το τεράστιο καζάνι της Κολάσεως, στο οποίον θα λυώσουν τα πάντα…»

«Η Εβραιομασωνία ξεσκεπάζεται!», Εκδόσεις «Ορθοδόξου Τύπου», Αθήνα 1987, Σελίδες 99-101.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου