Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

« ΚΑΜΟΥΦΛΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΡΑΝΟΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑΣ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ »


«Η Μασωνία στην Ελλάδα επεκτείνει τον διαβρωτικό ρόλο της και μέσω ιδρυμάτων, που έχουν καταστή όργανά της, που μασωνοκρατούνται. Μια τέτοια διαβρωτική προσπάθεια προωθεί η Μασωνία με τον έρανο της “Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας”. Με το μασωνοκρατούμενο αυτό ίδρυμα, διεισδύει η Μασωνία σε όλους τους τομείς δραστηριότητος του Έθνους και επεκτείνει τον κύκλο της επιρροής της.
Εμφανίζεται έτσι η Μασωνία σαν Κράτος και κατορθώνει να παραμερίση το Κράτος, το οποίον είναι και το μόνο υπεύθυνο και αρμόδιο για την υγεία του Ελληνικού Λαού.
Ο παραμερισμός όμως αυτός του Κράτους, που γίνεται κάτω από την ένοχη σιωπή των ταγών της Πολιτείας, είναι και Χριστιανικά και Εθνικά απαράδεκτος…
Αν πραγματικά και ειλικρινά ενδιεφέροντο δια τους καρκινοπαθείς, διατί δεν ενίσχυαν το υπάρχον και άριστα λειτουργούν και πρώτον των Βαλκανίων αντικαρκινικόν Νοσοκομείον του “Αγ. Σάββα”; Να απαντήσωμεν ημείς: Διότι αυτό έχει ιδρυθή υπό της “Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων” και διότι με την μονοπώλησιν του αντικαρκινικού εράνου, έπρεπε να εξυπηρετηθή η Μασωνία! Τώρα, βεβαίως, αναγκάσθηκαν για τα μάτια να δίδουν και στο Νοσοκομείο αυτό κάτι.
Πάντως, το κακό αυτό πρέπει να σταματήση. Τον αντικαρκινικόν έρανον να τον διενεργή το Κράτος ή η Εκκλησία. Όχι οι Μασώνοι».

«Η Εβραιομασωνία ξεσκεπάζεται!», Εκδόσεις «Ορθοδόξου Τύπου», Αθήνα 1987, Σελίδες 123-125.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου