Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

« ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ »


Σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει με ξεχωριστή λαμπρότητα τη Σύναξη των δώδεκα Αποστόλων. Βέβαια η Εκκλησία έχει καθιερώσει να τους τιμά και τον καθένα ξεχωριστά, αλλά με αυτόν τον συλλογικό εορτασμό τιμάται ολόκληρη η χορεία των μεγάλων αυτών ανδρών. Οι Άγιοι Απόστολοι είναι οι άνθρωποι που τους επέλεξε ο Ιησούς Χριστός, για να αποτελέσουν τον πυρήνα της Εκκλησίας και να γίνουν οι συνεχιστές του απολυτρωτικού έργου Του στον κόσμο. Το Αποστολικό αξίωμα είναι το πιο τιμητικό αξίωμα μέσα στην Εκκλησία. Υπερέχει από κάθε άλλο αξίωμα. Οι Απόστολοι είναι εκείνοι οι οποίοι άλλαξαν κυριολεκτικά την μορφή του κόσμου. Έφεραν δε εις πέρας την τιμητική αποστολή τους με την Χάρη του Αγίου Πνεύματος, που έλαβαν κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Είναι ανεκτίμητη η προσφορά τους στην εδραίωση της Εκκλησίας στον κόσμο.
Οι Άγιοι Απόστολοι αποτελούν τη σπουδαιότερη αγιολογική χορεία της Εκκλησίας μας. Χάρη στο δικό τους αγώνα, τις αφάνταστες προσωπικές τους θυσίες, θεμελιώθηκε η Εκκλησία στον κόσμο, μέσα σε ένα εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον. Επισφράγισμα του έργου τους ήταν το προσωπικό τους μαρτύριο. Η εκλογή και η κλήση των Αποστόλων, οι οποίοι ως την Πεντηκοστή καλούνταν μαθητές, έγινε αμέσως με την αρχή της δημόσιας δράσης του Κυρίου, στη Γαλιλαία. Στην πρόσκληση του Χριστού: «δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων» (ΜΑΤΘ. 4, 20), αυτοί «ευθέως αφέντες τα δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ» (ΜΑΤΘ. 4, 21). Ο Κύριος εξέλεξε και κάλεσε κοντά Του τους απλούς αυτούς ανθρώπους, προκειμένου να συνεχίσουν το σωστικό Του έργο, μετά την Ανάληψή Του στους ουρανούς. Οι Απόστολοι έγιναν και οι μάρτυρες της Ανάστασης του Χριστού.
Ο Χριστός δεν επέλεξε τους Αποστόλους Του από την ελίτ της τότε αριστοκρατίας ή από τις τάξεις των πολιτικά ισχυρών, των οικονομικά δυνατών, διότι η διαφθορά, η κατάπτωση και η έπαρση ήταν το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων. Αντίθετα τους επέλεξε από τους άσημους, αδύναμους και αγράμματους ανθρώπους, οι οποίοι βίωναν τη δυστυχία της πτώσης και της αμαρτίας καλύτερα από τους πρώτους. Αυτοί οι απλοϊκοί άνθρωποι καλλιεργούσαν έντονα στην ψυχή τους την προσδοκία της απολύτρωσης από τον Θεό. Όμως το Άγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής μεταμόρφωσε αυτούς τους άσημους, δειλούς και αγράμματους ψαράδες σε σοφούς άνδρες, σε πανίσχυρες προσωπικότητες, σε ολόφωτες υπάρξεις, οι οποίοι καταύγασαν την οικουμένη. Η μεταμόρφωσή τους αυτή ήταν η απόδειξη ότι το Άγιο Πνεύμα θα κατοικούσε στην Εκκλησία μετά την Ανάσταση του Κυρίου.
Η συγκλονιστική εμπειρία της Ανάστασης του Κυρίου και η επέλευση της δύναμης του Αγίου Πνεύματος έδωσαν στους Αποστόλους αφάνταστη δύναμη. Διασκορπίσθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο για να διαλαλήσουν το νέο, ελπιδοφόρο και σωτήριο μήνυμα της εν Χριστώ απολύτρωσης του ανθρωπίνου γένους. Τα σκοτάδια της πλάνης διαλύονταν με το άκουσμα του κηρύγματος των Αποστόλων. Οι δεισιδαίμονες τυραννικές αντιλήψεις παραμερίζονταν μπροστά στην πνευματική ελευθερία του Χριστιανικού μηνύματος. Οι ασήμαντοι αυτοί ψαράδες της Γαλιλαίας έστρεψαν την ιστορία του κόσμου στο δρόμο της ανθρωπιάς, του πολιτισμού και της προόδου. Η ανθρωπότητα και ο σύγχρονος πολιτισμός οφείλει μεγάλη ευγνωμοσύνη στους Αγίους Αποστόλους. Ότι δεν κατόρθωσε η διανόηση και η δύναμη του αρχαίου κόσμου, το κατόρθωσε η χορεία των Μαθητών και Αποστόλων.
Το έργο των Αγίων Αποστόλων συνεχίσθηκε και συνεχίζεται δια των διαδόχων αυτών. Σε κάθε μέρος, όπου ίδρυαν τοπικές εκκλησίες, χειροτονούσαν επισκόπους και πρεσβυτέρους για να συνεχίσουν το έργο τους. Γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων: «Χειροτονήσαντες δε αυτοίς πρεσβυτέρους κατ’ εκκλησίαν και προσευξάμενοι μετά νηστειών παρέθεντο αυτούς τω Κυρίω, εις ον πεπιστεύκασι» (ΠΡΑΞ. 14, 23). Δηλαδή, «χειροτόνησαν πρεσβυτέρους σε κάθε εκκλησία τους, νήστεψαν και προσευχήθηκαν και τους εμπιστεύθηκαν στον Κύριο, στον οποίο είχαν πιστέψει» (ΠΡΑΞ. 14, 23). Αυτή η αδιάκοποη διαδοχή συνεχίζεται ως σήμερα μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και όχι στην Ρωμαιοκαθολική και σε άλλες Χριστιανικές ομολογίες. Αυτή η διαδοχή χαρακτηρίζεται ως αδιάκοπη διαδοχή προσώπων και πίστης και γι’ αυτό ονομάζεται η Εκκλησία μας Αποστολική.
Αγαπητοί μου φίλοι, όλοι όσοι εργάζονται στην Εκκλησία του Χριστού, κληρικοί και λαϊκοί, συνεχίζουν στην ουσία το έργο των Αγίων Αποστόλων. Τόσο μεγάλο είναι το έργο που επιτελούν. Όλοι εμείς οι πιστοί Χριστιανοί και προσκυνητές της σεπτής εορτής των Αγίων Αποστόλων, των «συνεργών του Χριστού» (Β΄ ΚΟΡ. 6, 1), κατά τον Απόστολο Παύλο, έχουμε χρέος να αποδίδουμε σε αυτούς την αρμόζουσα τιμή, διότι η Αγία μας Εκκλησία είναι θεμελιωμένη πάνω σε αυτές τις μεγάλες προσωπικότητες. Αυτό βεβαιώνει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος είδε στην Αποκάλυψη την θριαμβεύουσα Εκκλησία του Χριστού, θεμελιωμένη επί «θεμελίους δώδεκα και επ’ αυτών δώδεκα ονόματα των δώδεκα Αποστόλων του Αρνίου» (ΑΠΟΚ. 10, 21). Ας είναι η σημερινή εορτή η αφορμή για περισσότερη πνευματική ζωή, προκειμένου να ακολουθήσουμε τα ίχνη των Αποστόλων που εορτάζουμε σήμερα.
Με αγάπη Χριστού,
π. Βασίλειος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου