Σάββατο 19 Αυγούστου 2023

« ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ, FEDERICO GARCIA LORCA »

Θυμάμαι

το κορινθιακό κιονόκρανο,
την πεσμένη κολόνα και τα πεύκα.
Η κλασική θάλασσα
τραγουδάει πάντα το Καλοκαίρι
και τρέμει όπως το
κορινθιακό κιονόκρανο.

(«Ο θάνατος του Πηγάσου», εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2012, σελίδα 39)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου