Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018

« ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΙΑΣ, ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ »


«Ένα από τα δύο, ανίσως και δεν πιστεύης, αμαρτωλέ, ότι ανάμεσα εις την αγαθότητα του Θεού και εις την κακίαν, είναι μία εναντιότης άπειρος, ουσιώδης και αδιάλλακτος, εσύ δεν πιστεύεις καθώς πρέπει τον Θεόν δια Θεόν· ει δε και τον πιστεύεις, έπειτα θέλεις να γίνεται η αγαθότης του Θεού αιτία εις εσένα να κάμνης την αμαρτίαν, οπού είναι ένας τόσον μεγάλος εχθρός της αγαθότητος του Θεού, ήξευρε ότι τούτο δεν είναι άλλο, παρά να αρματώνης τον Θεόν εναντίον του Θεού, και να κάμνης σχεδόν να πολεμήση η ελεημοσύνη του με την δικαιοσύνην του».

«Εξομολογητάριον», Εκδόσεις «Νεκτάριος Παναγόπουλος», Σελίδες: 277-278.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου