Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018

« ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ! ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! »


Ποιος να σας το έλεγε ένδοξοι Παύλε Μελά και Ίωνα Δραγούμη, Γεώργιε Περήφανε και Γεώργιε Πεντζίκη, Ζαχαρία Παπαδά και Νικόλαε Νταβέλη, Κωνσταντίνε Ντόγρα και Κωνσταντίνε Οικονόμου, Χαράλαμπε Μπουφίδη και Σταύρε Καζαντζή, Αθανάσιε Μινόπουλε και Αριστείδη Μαργαρίτη, Παναγιώτη Λαζόπουλε και Παύλε Κύρου, Στέργιε και Ηλία Κουντουρά και Γεώργιε Λεπιντάτο, Γεώργιε Κολίτση και Λουκά Κόκκινε, Γεώργιε Κακουλίδη και Πέτρε Ιωαννίδη, Βασίλειε Θωμόπουλε και Αντώνιε Ζώη, Περικλή Δράκο και Γρηγόριε Ευθυμίου, Χρυσέ Δούκη και Γεώργιε Δικώνυμε, Ιωάννη Δεμέστιχα και Παναγιώτη Δαγκλή, Παύλε Γύπαρη και Στέργιε Γκούτα, Στέφανε Γρηγορίου και Άνθιμε Γιοβανόπουλε, Αλέξανδρε Γεωργιάδη και Δημήτριε Γαλάνη, Λαμπρινέ Βρανά και Ζήση Βράκα, Λάζαρε Βαρζή και Κωνσταντίνε Γκολογκίνα, Καπετάν Άγρα και Γεώργιε Αλεξόπουλε, Λάζαρε Αποστολίδη και Θωμά Ακριβόπουλε...............!
Ποιος να σας το έλεγε ένδοξοι ήρωες της Μάνας και Πατρίδας Γης πως, σήμερα, στα 2018 στις απαρχές, ναι, εβγήκαμε στους δρόμους για όσα εσείς μας παραδώσετε ελεύθερα με το τίμιο αίμα Σας!!!

dimitrislikoudis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου