Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017

« Η ΑΓΑΠΗ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ »


« Η αγάπη καταργεί τους πολέμους και εξαφανίζει τις φιλονεικίες. Η αγάπη και η ομοφωνία γίνονται πρόξενοι ειρήνης και ομόνοιας».

(Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εις Ψαλμόν ΡΛΒ΄, ΕΠΕ 7, 118)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου