Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

« Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ »

«Την ομολογία της πίστεως ο αρχαίος εχθρός διάβολος από την αρχή καταπολεμά, όπως και τον άνθρωπο την παλαιά εποχή φρόντισε να τον βγάλει έξω από τη βουλή του Θεού. Και τώρα σπεύδει αναθέτοντας τη μάχη σε αθέους, και ετεροδόξους και πολλούς άλλους, ώστε να βγάλει έξω από την αληθινή γνώση τον άνθρωπο. Αλλ’ εμείς πρέπει να φυλάγουμε την πίστη, διότι, αν και δεν είμαστε ανεύθυνοι για αμαρτίες, όμως με τη μετάνοια και την πίστη όλοι έχουμε θάρρος να σωθούμε».

(Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης, Ερμηνεία εις το Σύμβολον της Πίστεως, P.G. 155, 753 Α-Β)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου