Τρίτη 15 Μαΐου 2018

« ΠΕΡΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ »


«Ειπέ εις τους αρσενοκοίτας, Πνευματικέ, α) ότι ο Θεός προστάζει εις το Λευϊτικόν να θανατώνωνται οι τοιούτοι· “Και ος αν κοιμηθή μετά άρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα εποίησαν αμφότεροι, θανάτω θανατούσθωσαν” (Λευϊτ. κ΄ 13)· β) ότι ο Άγιος Ιερώνυμος λέγει, πως δια μόνην αυτήν την αμαρτίαν της αρσενοκοιτίας αργοπόρησε να γίνη η ένσαρκος Οικονομία του Χριστού· και άλλος Διδάσκαλος λέγει πως δια αύτην έχει να γίνη ογλιγωρότερα η Δευτέρα Παρουσία· και πως την νύκτα εκείνην οπού εγεννήθη ο Χριστός, έστειλεν έναν Άγγελον και εθανάτωσεν όλους τους αρσενοκοίτας οπού ήσαν τον κόσμον, έπειτα εγεννήθη· δια να μην ευρεθή τότε εις την γην τοιαύτη παράνομος αμαρτία· Όρα και σελ. 333 της Σάλπιγγος, όπου θέλεις εύρει πόσον αυστηρά επαιδεύοντο οι αρσενοκοίται από τους Βασιλείς».

(Εξομολογητάριον, Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, σελίδες 83-84)

Σημείωση: Αφιερώνεται εξαιρετικά σε όλους εκείνους τους βουλευτές, που με την ανοχή της Ελληνικής κοινωνίας, ψήφισαν τους επαίσχυντους νόμους για την συμβίωση αρχικά των ομοφυλοφίλων και για την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Να τους χαιρόμαστε!!!

2 σχόλια:

  1. Και άλλη κυβέρνηση να έρθει δεν θα τα ακυρώσει αυτά. Χίλιες φορές να γίνει ο 3ος παγκόσμιος πόλεμος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ένας πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν. Η μετάνοια και μόνο μπορεί να μας σώσει. Χωρίς μετάνοια οδηγούμαστε στην καταστροφή. Ο Θεός να μας ελεήσει!

    ΑπάντησηΔιαγραφή