Σάββατο 22 Μαΐου 2010

« ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ »

Ημέρα ευφροσύνης είναι η Κυριακή της Πεντηκοστής, αγαπητοί μου φίλοι. Κατά την ημέρα αυτή η Εκκλησία μας ζει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία συγκροτείται σε Σώμα Χριστού και λαμβάνει τα θεϊκά χαρίσματα. Στις Πράξεις των Αποστόλων περιγράφεται το γεγονός της Πεντηκοστής. Κατά την ημέρα εκείνη οι Μαθητές «ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν επί το αυτό» ( ΠΡΑΞ. 2,1 ). Κάτω από την πίεση του κινδύνου συγκεντρώνονται για να προσευχηθούν και να ζητήσουν τη βοήθεια του Θεού. Ακριβώς την ώρα εκείνη της δοκιμασίας κατέρχεται «ώσπερ φερομένης πνοής βιαίας» (ΠΡΑΞ. 2,2) το Άγιο Πνεύμα για να τους ενισχύσει και να τους ενώσει σ’ ένα Σώμα με τον Αναστάντα Χριστό.
Η Πεντηκοστή ονομάζεται γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος ολοκληρώνεται και τελειοποιείται. Με την έλευση του Αγίου Πνεύματος ενώνονται τα πιστά μέλη της σε μια σχέση αγάπης. Από τότε οι Απόστολοι είναι πρόσωπα ενωμένα σ’ ένα σώμα με μία Κεφαλή τον Ιησού Χριστό. «Η Εκκλησία – κατά τον Χρήστο Γιανναρά – είναι ένα σώμα κοινωνίας, όπου τα μέλη ζουν όχι το καθένα για τον εαυτό του, αλλά το καθένα σε οργανική ενότητα αγάπης με τα υπόλοιπα μέλη και την κεφαλή του σώματος, τον Χριστό» (Αλφαβητάρι της Πίστης, σελίδα 28). Αν τυχόν βιώνουμε διαφορετικά την Εκκλησία, τότε δεν είμαστε πιστά μέλη της.
Οι Απόστολοι κάθε φορά που τελούσαν το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ζούσαν τα βιώματα της Πεντηκοστής. Οι σημερινοί Χριστιανοί άραγε βιώνουμε την Πεντηκοστή κατά τη Θεία Λειτουργία; Την απάντηση μας τη δίνει ο αείμνηστος πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης : «Η θεωτική ενέργεια του Θεού ενεργεί μόνον σε όσους φθάνουν, Χάριτι Θεού, σε κατάσταση θεώσεως» (Πως ο Θεός θεάται και ο άνθρωπος θεούται, σελίδα 93). Με την αύξηση των μελών της η Εκκλησία εξακολούθησε να επιτελεί το έργο της σωτηρίας και της μεταπλάσεως των πιστών σε «καινή κτίση» (ΕΦΕΣ. 2, 15-16). Με την ίδρυση νέων ευχαριστιακών συνάξεων στις οποίες προΐσταντο οι διάδοχοι των Αποστόλων, Επίσκοποι ή Πρεσβύτεροι.
Με τη Χάρη του Θεού η Εκκλησία απλώθηκε στα πέρατα της Οικουμένης. Ιδρύθηκαν Επισκοπές και ενορίες για τη συνέχιση του απολυτρωτικού έργου του Χριστού. Σήμερα μάλιστα έχουμε και τους Ιεραποστόλους οι οποίοι σε δύσκολες χώρες δίνουν το δικό τους αγώνα για τη διάδοση της Πίστεώς μας. Ο Επίσκοπος, ο λειτουργός του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, παραχώρησε το δικαίωμα στους Πρεσβυτέρους, οι οποίοι εξ ονόματος του Επισκόπου προσφέρουν το Μυστήριο για τον αγιασμό των πιστών. Οι ενορίες μέσα στις οποίες πραγματώνεται το Μυστήριο της Εκκλησίας, είναι συνδεδεμένες με το σώμα της Επισκοπής και της «καθόλου Εκκλησίας». Όπως παρατηρεί ο θεολόγος Αθανάσιος Κοτταδάκης : «Κέντρο της Χριστιανικής ζωής είναι ο ενοριακός ναός» (Περιοδικό ¨ Σύναξη¨ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΜΑΡΤΙΟΣ 1991 – ΤΕΥΧΟΣ 37 – Καταφύγιο Ιδεών και …Ακολουθιών – σελίδα 83).
Σήμερα πολλοί είναι οι Χριστιανοί που δεν έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη ζωή του σώματος της ενορίας. Μάλιστα πολλοί λιγότεροι συμμετέχουν στο μυστικό τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Ένα άλλο πρόβλημα των ημερών μας είναι οι πολυάνθρωπες ενορίες που βρίσκονται μέσα στις μεγαλουπόλεις. Οι ενορίτες όχι μόνο δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά ούτε τους ποιμένες τους γνωρίζουν. Η σύναξη της ενορίας θέλει, να εγκεντρίσει τον άνθρωπο στο μυστικό Σώμα του Χριστού, να του μεταδώσει ζωή από την πηγή της ζωής, να τον ενώσει με τους Αγίους, να τον καθαρίσει από τα πάθη του και να τον χριστοποιήσει. Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες της εποχής δεν ευνοούν τη δημιουργία εκκλησιαστικής συνειδήσεως. Όμως όσο μπορούμε ας βοηθήσουμε την αναζωπύρωση της ενορίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, το γεγονός της Πεντηκοστής επαναλαμβάνεται μέσα στην Εκκλησία μας ανά τους αιώνες. Έγραφε ο αείμνηστος πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης : «Το Άγιο Πνεύμα είναι Εκείνο που καθαρίζει ( από τα πάθη ), φωτίζει και θεώνει» (Πως ο Θεός θεάται και ο άνθρωπος θεούται, σελίδα 94). «Το Πνεύμα το Άγιον, ην μεν αεί, και έστι, και έσται, μήτε αρξάμενον, μήτε παυσόμενον» (Στιχηρό Ιδιόμελο του Εσπερινού της Πεντηκοστής της «Γονυκλισίας») ψάλλουμε σήμερα στους Ναούς μας. Με τη τέλεση της Θείας Λειτουργίας, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος γίνεται καθημερινή πραγματικότητα. Ας μην περιφρονήσουμε τη δωρεά του Θεού. Αν θέλουμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα, ας προσέλθουμε στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
Με αγάπη Χριστού,
π. Βασίλειος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου