Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018

« ΜΟΡΦΩΣΙΣ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ »


«-Έχω διαβάσει, ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε πως το κακό θα έλθη από τους διαβασμένους. Και το βλέπουμε σήμερα αυτό. Διερωτώμαι, αξίζει εν τοιαύτη περιπτώσει ν’ αποκτά κανείς γνώσεις;
-Εάν οι γνώσεις βαδίζουν σε ισορροπία με την ηθική συνείδησι, με την κατά Χριστόν ζωή, δεν κινδυνεύουμε. Εάν οι γνώσεις βαδίζουν αντιθέτως ή ασχέτως προς την κατά Χριστόν ζωή, όντως τότε το κακό θα έλθη από την γνώσι.
Εάν η ζωή μας είναι “εν Χριστώ”, όσο περισσότερα γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε την άγνοιά μας και τόσο περισσότερο ταπεινούμεθα. Μερικοί από τους Αγίους της Εκκλησίας ήσαν για την εποχή τους πανεπιστήμονες. Δεν υπήρχε ανθρώπινη γνώσις της εποχής του, που δεν την κατείχε ο Μέγας Βασίλειος. Δεν ήταν μόνο θεολόγος ή φιλόσοφος ή δικανικός ρήτωρ· ήταν και ιατρός και φυσικός και αστρονόμος, με τα μέτρα της εποχής του. Γι’ αυτό οι ομιλίες του στην Εξαήμερο εμφανίζουν μοναδική πολυγνωσία με τα τότε δεδομένα. Δεν κινδυνεύουμε, λοιπόν, από την γνώσι, εάν η γνώσις συνοδεύεται με την κατά Χριστόν ζωή».

«Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα-Καθοδηγώντας τον λαό του Θεού, Σελίδες 13-14».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου