Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

« Ο ΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΕΛΛΟΣ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ »


«-Γέροντα, βλέποντας όσα συμβαίνουν γύρω μας αναρωτιέμαι αν τελικά οι άνθρωποι είμαστε λογικοί.
-Θα απαντήσω με μία φράσι του Μ. Αντωνίου: Οι άνθρωποι καταχρηστικώς λέγονται λογικοί. “Ουκ εισί δε λογικοί οι τους λόγους και τα βιβλία των πάλαι σοφών εκμαθόντες”. Δεν είναι λογικοί κάποιοι επειδή απλώς διάβασαν τα βιβλία των παλαιών σοφών και έχουν γνώσεις τεράστιες. “Αλλ’ οι λογικήν έχοντες ψυχήν…και τα μεν πονηρά και ψυχοβλαβή φεύγοντες, τα δε αγαθά και ψυχωφελή σπουδαίως δια μελέτης έχοντες· και ταύτα πράττοντες μετά πολλής της προς Θεόν ευχαριστίας” (Φιλοκαλία, εκδ. Αστέρος, τόμ. α΄, Αθήναι 1957, 4). Λοιπόν, για τον Μ. Αντώνιο, λογικοί λεγόμεθα καταχρηστικώς. Κατά κυριολεξίαν λογικοί είναι εκείνοι, οι οποίοι απέχουν από το κακό και εργάζονται το αγαθό.
     Ο Μ. Αντώνιος λέγει πάλι, ότι θα έλθη εποχή, κατά την οποία όλοι οι άνθρωποι θα τρελλαθούν. Και αν βρουν κάποιον να είναι σώφρων, θα του λένε: “Μαίνη”, είσαι τρελλός. Επειδή όλοι οι άλλοι θα είναι τρελλοί, εάν βλέπουν ένα σώφρονα, θα είναι κάτι διάφορο από αυτούς και θα του λένε: “Τρελλάθηκες”. Αι, πλησιάζουμε την εποχή αυτή, αν δεν την ζούμε ήδη».

«Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα-Καθοδηγώντας τον λαό του Θεού, Σελίδα 13».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου