Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017

«ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ζ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ»


Η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου φίλοι, είναι αφιερωμένη στους Αγίους Πατέρες της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου. Η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος συνήλθε στην Νίκαια της Βιθυνίας από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 13 Οκτωβρίου του έτους 787 μ.Χ., με πρωτοβουλία της αυτοκράτειρας Ειρήνης, η οποία την εποχή εκείνη ασκούσε χρέη αντιβασιλέως. Πρόεδρος της Συνόδου αυτής ήταν ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ταράσιος, τον οποίο τιμά η Εκκλησία μας στις 25 Φεβρουαρίου. Στη Σύνοδο αυτή συγκεντρώθηκαν τριακόσιοι πενήντα Ορθόδοξοι Επίσκοποι και σε αυτούς προστέθηκαν άλλοι δεκαεπτά Ιεράρχες, οι οποίοι αποκήρυξαν την αίρεση της Εικονομαχίας. Η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει τις Οικουμενικές Συνόδους, προκειμένου να δώσει έμφαση στη διαφύλαξη της ορθής πίστης από τους πιστούς, κληρικούς και λαϊκούς. Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή του Οικουμενισμού και του Διαθρησκειακού Συγκρητισμού είναι επιτακτική ανάγκη.
Μετά από επιμελή προετοιμασία λοιπόν, οι Πατέρες της Συνόδου αναθεμάτισαν τους αιρετικούς, οι οποίοι για περισσότερα από πενήντα χρόνια απαγόρευαν στους Ορθοδόξους Χριστιανούς να τιμούν τις σεπτές εικόνες του Χριστού και των Αγίων Του. Στην πρώτη αυτή περίοδο εικονομάχοι αυτοκράτορες ήσαν ο Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος (717 μ.Χ.-741 μ.Χ.) και ο Κωνσταντίνος Ε΄ ο Κοπρώνυμος (741 μ.Χ.-775 μ.Χ.). Σύμφωνα με αυτούς τους αιρετικούς η προσκύνηση των εικόνων αποτελούσε ειδωλολατρία. Έτσι οι Άγιοι Πατέρες έθεσαν τέλος στην πρώτη περίοδο της Εικονομαχίας, η οποία όμως ξέσπασε εκ νέου, λίγα χρόνια αργότερα, επί Λέοντος Ε΄ του Αρμενίου (813 μ.Χ.-820 μ.Χ.). Σταμάτησε δε οριστικά  το 843 μ.Χ., με την αναστήλωση των ιερών εικόνων από την αυτοκράτειρα Θεοδώρα και τον Πατριάρχη Μεθόδιο, του οποίου τη μνήμη τιμά η Εκκλησία μας στις 14 Ιανουαρίου.
Μεγάλη είναι η σημασία της παρουσίας των ιερών εικόνων μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν προσκυνάμε το ξύλο, τα χρώματα, την ύλη, αλλά τα εικονιζόμενα πρόσωπα του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Η τιμή που αποδίδουμε στην εικόνα μεταφέρεται στο πρωτότυπο. Η βυζαντινή αγιογραφία εκφράζει άριστα την Παράδοση της Εκκλησίας μας. Η αγιασμένη αυτή τέχνη με τις υπέροχες συνθέσεις της, την πνευματικότητά της και τον μυστικό της κόσμο μας διδάσκει και μας εμπνέει. Διδάσκει τις αλήθειες της Ορθόδοξης Πίστης, όπως τις δογμάτισε η Εκκλησία και τις βίωσε το πλήρωμά της δια μέσου των αιώνων. Η βυζαντινή αγιογραφία κράτησε ανά τους αιώνες ψηλά τη σημαία της Ορθοδοξίας και βοήθησε με την ιδιαίτερη τεχνοτροπία της να στηθεί το τρόπαιό της. Η ιερή αυτή τέχνη της αγιογραφίας ανεβάζει τους πιστούς στους ουρανούς.
Και προσθέτει ο Χρήστος Γ. Γκότσης: «Τοιουτοτρόπως η βυζαντινή αγιογραφία είναι δια τους πιστούς αστείρευτος πηγή εμπνεύσεως και αδαπάνητος πνευματικός θησαυρός. Μεταφέρει τον πιστόν εις τους ηρωίκούς χρόνους της Εκκλησίας, εις τας συνάξεις των Οικουμενικών Συνόδων, όπου αι αλήθειαι της πίστεως ευθαρσώς διεκηρύχθησαν και επιγραμματικώς διετυπώθησαν. Τον χειραγωγεί εις την άβατον και αυχμηράν έρημον της χριστιανικής ασκήσεως, δια να λύση το υπόδημά του προ των Αγίων και Οσίων της Εκκλησίας, οι οποίοι περικλείουν εις τα οστράκινα και ασθενικά σαρκία των τους πνευματικούς χυμούς της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης. Του ανοίγει τον κόσμον του Παραδείσου και τον καλεί προς απόκτησίν του» (Ο μυστικός κόσμος των βυζαντινών εικόνων-Τόμος πρώτος, σελίδες 5-6). Η βυζαντινή αγιογραφία μας μεταφέρει στον κόσμο των Αγίων.
Η Ορθόδοξη Εικονογραφία δεν είναι απλώς μία τέχνη «θρησκευτική», μία προσπάθεια να εκφρασθεί καλλιτεχνικά ο θρησκευόμενος άνθρωπος. Είναι τέχνη θεολογική, τέχνη που διατυπώνει και εκφράζει τη θεολογική αλήθεια, το καθολικό βίωμα και το ήθος της Εκκλησίας, σχετικά με το δόγμα, την πνευματική και ηθική διδασκαλία και τη λατρεία. Η Ορθόδοξη Εικονογραφία είναι το άνοιγμα της ανθρώπινης και επίγειας πραγματικότητας στις άπειρες δυνατότητες του μυστηρίου του Θεού και του ουράνιου κόσμου. Φανερώνει την παρουσία της απερίγραπτης δόξας του μέλλοντα αιώνα στον παρόντα καιρό. Παριστάνει τη φανέρωση του Χριστού και της ουράνιας Εκκλησίας στη γήϊνη κοινότητα. Ιστορεί την πραγματικότητα της βασιλείας του Θεού. Η εικόνα έχει χαρακτήρα λειτουργικό. Η τέχνη της εικόνας, όπως και κάθε τέχνη της Εκκλησίας, είναι τέχνη λειτουργική.
Αγαπητοί μου φίλοι, οι Άγιοι Πατέρες της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου, όπως και οι Πατέρες των άλλων Οικουμενικών Συνόδων υπεραμύνθηκαν των αληθειών της Πίστης μας και παρέδωσαν στις επόμενες γενιές ανόθευτη την Ορθοδοξία μας. Καθήκον λοιπόν και δικό μας είναι να παραδώσουμε στους επόμενους ανόθευτη την Ορθόδοξη Πίστη μας. Και αυτό θα γίνει με το να μη δεχόμαστε καινοφανείς διδασκαλίες, όπως είναι η Παναίρεση του Οικουμενισμού και ο Διαθρησκειακός Συγκρητισμός. Δηλαδή η προσπάθεια κάποιων να μας πουν πως όλα τα χριστιανικά δόγματα και όλες οι θρησκείες πιστεύουν στον ίδιο Θεό. Κάτι που προσπαθεί να περάσει ύπουλα και το Υπουργείο Παιδείας μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των Θρησκευτικών. Πρέπει να αντιδράσουμε και να φανούμε άξιοι απόγονοι των Αγίων Πατέρων μας και των ηρώων της Πατρίδας μας.
Με αγάπη Χριστού,
π. Βασίλειος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου