Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

« ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ »


Κατά τη σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου φίλοι, η Εκκλησία μας εορτάζει τους δώδεκα Αποστόλους του Χριστού. Οι άγιοι Απόστολοι είναι εκείνοι που τους επέλεξε ο Κύριός μας, για να αποτελέσουν τον πυρήνα της Εκκλησίας και να γίνουν οι συνεχιστές του απολυτρωτικού έργου Του στον κόσμο. Το Αποστολικό αξίωμα είναι το πιο τιμητικό αξίωμα στην Εκκλησία και υπερέχει από κάθε άλλο αξίωμα. Οι άγιοι Απόστολοι έφεραν εις πέρας την τιμητική αποστολή τους με τη βοήθεια και την Χάρη του Αγίου Πνεύματος, που έλαβαν κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Είναι αυτοί που αφιέρωσαν τη ζωή τους κοντά στον Χριστό. Είναι οι αφοσιωμένοι μαθητές του Κυρίου, που Τον ακολούθησαν μέχρι το τέλος της επίγειας πορείας Του. Είναι εκείνοι οι οποίοι έδωσαν και την ίδια τους τη ζωή για την αγάπη του Χριστού. Όλο το είναι τους ήταν αφιερωμένο στον Χριστό.
Οι άγιοι Απόστολοι δεν είχαν κατά κόσμον προσόντα, στα οποία θα μπορούσαν να βασισθούν και να προχωρήσουν στο έργο της διάδοσης του Ευαγγελίου. Δεν μπορούσαν να στηριχθούν και να έχουν θάρρος για το έργο τους στη ρητορική τους ικανότητα. Ήσαν αγράμματοι ψαράδες. Αλλά μήπως μπορούσαν να βασισθούν στον πλούτο τους; Όχι, δεν μπορούσαν, αφού ήσαν πάμπτωχοι. Δεν είχαν χρήματα και υλικά αγαθά. Η μόνη πηγή εσόδων ήταν τα λιγοστά ψάρια που έπιαναν, προκειμένου να τα πουλήσουν και να έχουν τα προς το ζην. Ούτε κατάγονταν από ξακουστό γένος, το οποίο θα τους έδινε θάρρος και έναν άλλο «αέρα» μέσα στην κοινωνία. Ήσαν άνθρωποι άσημοι του απλού λαού, παιδιά φτωχών γονέων με τίποτα το εντυπωσιακό κατά κόσμον. Η παρουσία τους στη γη θα περνούσε απαρατήρητη, αν δεν εμφανιζόταν στη γη ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο Οποίος τους έκανε μαθητές Του.
Και όμως αυτοί οι άσημοι, οι αγράμματοι και φτωχοί, με την Χάρη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ανέτρεψαν το κατεστημένο όλων των εποχών, φώτισαν τη σκοτισμένη ανθρωπότητα, άνοιξαν την μετά Χριστόν εποχή στην ιστορία του κόσμου, εξευγένισαν με το κήρυγμα του Ευαγγελίου τα ήθη και εξαγίασαν με την Χάρη των Μυστηρίων της Εκκλησίας τους ανθρώπους. Η προσφορά των αγίων Αποστόλων στην ιστορία του πολιτισμού είναι θεμελιώδης. Έθεσαν τα ισχυρά και αδιάσειστα θεμέλια, για να μπορεί να ζει ο κόσμος μας. Και αν στη σημερινή εποχή παραπαίει ο κόσμος, είναι γιατί δεν θέλει να στηρίζεται στα ακλόνητα εκείνα θεμέλια, τα οποία έθεσαν βαθιά στη γη μας οι άνθρωποι εκείνοι του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι κήρυξαν στην τότε γνωστή οικουμένη το Ευαγγέλιο του Χριστού. Υπέγραψαν δε το κήρυγμά τους με το ίδιο τους το αίμα.
Οι άγιοι Απόστολοι με τη ζωή τους νίκησαν τους πολλούς. Νίκησαν οι δώδεκα τα εκατομμύρια ανθρώπων. Νίκησαν οι αγράμματοι της Γαλιλαίας τους σοφούς της αρχαιότητας. Νίκησαν οι ψαράδες τους φιλοσόφους. Νίκησαν οι αδύνατοι τους δυνατούς. Νίκησαν οι άσημοι τους επισήμους. Νίκησαν οι φτωχοί τους πλουσίους. Νίκησαν οι άοπλοι τις πάνοπλες στρατιές. Όσα δεν κατόρθωσαν οι φιλόσοφοι της αρχαίας Ελλάδας, το κατόρθωσαν οι αγράμματοι ψαράδες της Γαλιλαίας. Πόσους οπαδούς είχαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι και πόσους πιστούς απέκτησαν οι άγιοι Απόστολοι; Εκατομμύρια! Πόσους ανθρώπους μπόρεσαν να αλλάξουν, με τις θεωρίες τους, οι φιλόσοφοι του αρχαίου κόσμου; Ίσως να μην άλλαξαν ούτε και τους εαυτούς τους. Αντίθετα οι άγιοι Απόστολοι άλλαξαν με το κήρυγμά τους μυριάδες ανθρώπων. Πόσοι θυσιάσθηκαν για τις φιλοσοφικές τους θεωρίες; Κανένας! Αντίθετα θυσιάσθηκαν πολλοί για την πίστη του Χριστού που μετέδιδαν οι άγιοι Απόστολοι.
Πως λοιπόν και γιατί νίκησαν οι άγιοι Απόστολοι; Οπλίσθηκαν εσωτερικά και εξωτερικά. Όταν τους κάλεσε ο Χριστός, για να τους στείλει στην οικουμένη και να δώσουν τη μεγάλη μάχη για την αλλαγή του κόσμου, για τον μετασχηματισμό της κοινωνίας, τους είπε να μην ξεκινήσουν έτσι όπως είναι. Να περιμένουν. Θα έλθει δύναμη καταπληκτική. Όταν θα πάρουν αυτή τη δύναμη, να ριχθούν άφοβα και να σκορπίσουν παντού το μήνυμα του Ευαγγελίου της σωτηρίας. «Λήψεσθε δύναμιν επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφ’ υμάς, και έσεσθέ μοι μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης» (ΠΡΑΞ. 1, 8). Το Άγιο Πνεύμα τους μεταμόρφωσε και εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι απέκτησαν δύναμη εξ ύψους, προκειμένου να συνεχίσουν το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου μας. Καμία δύναμη δεν μπορούσε να αντισταθεί στο πέρασμα των αγίων Αποστόλων.
Αγαπητοί μου φίλοι, η Εκκλησία είναι και λέγεται Αποστολική. Έτσι ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως: «Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Είναι Αποστολική, διότι είναι θεμελιωμένη «επί τω θεμελίω των Αποστόλων» (ΕΦΕΣ. 2, 20). Ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στο οικοδόμημα της Εκκλησίας. Οι άγιοι Απόστολοι είναι οι θεμέλιοι της ορατής Εκκλησίας και οι θεμέλιοι της νέας Ιερουσαλήμ. Για να καταλάβουμε αν μία Εκκλησία είναι η γνήσια Εκκλησία του Χριστού, θα το δούμε από δύο πράγματα. Από την Αποστολική διδασκαλία και από την Αποστολική διαδοχή. Αν η διδασκαλία είναι ίδια με τη διδασκαλία των χρόνων των Αποστόλων, τότε η Εκκλησία είναι γνήσια. Και αν υπάρχει διαδοχή φαίνεται από τον Επίσκοπο. Αν δηλαδή κοιτάξουμε στο παρελθόν και εξετάσουμε από που προέρχεται η χειροτονία του. Αν υπάρχει δηλαδή αυτή η αλυσίδα που καταλήγει στους αγίους Αποστόλους. Τότε και μόνο τότε βρισκόμαστε στη γνήσια Αποστολική Εκκλησία.
Με αγάπη Χριστού,
π. Βασίλειος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου