Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

« Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ »

«Η χρήση των υλικών αγαθών πρέπει να αποβλέπει στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών του ανθρώπου. Η υπέρβαση αυτού του μέτρου είναι νοσηρό σύμπτωμα ή πλεονεξίας ή φιληδονίας ή ματαιοδοξίας».

Μέγας Βασίλειος (330-379)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου