Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

« Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΜΑΚΡΟΘΥΜΕΙ… »

«Ο άνθρωπος που μακροθυμεί έχει πολλή σύνεση, διότι όλα όσα λυπηρά του συμβαίνουν από τους ανθρώπους, τα συσχετίζει με το τέλος της εδώ ζωής το οποίο ταυτοχρόνως είναι αρχή της αιώνιας και ατελεύτητης ζωής στην οποία έχει την ελπίδα του».

(Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, Ευεργετινός Α΄, σελ. 388)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου