Κυριακή 13 Αυγούστου 2017

« ΠΡΟΣΕΥΧΗ, Η ΕΝΩΣΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΦΡΑΙΜ (ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΣΚΗΤΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ) »

 
«Η προσευχή είναι το δυσκολώτερον από όλα τα πνευματικά αγωνίσματα, όπως διαπιστώνει κανείς από την εμπειρίαν. Το δυσκολώτερον άθλημα. Να το ειπούμε πιο απλά: Απ’ όλα τα πρωτεύοντα μαθήματα, είναι το πρώτο πρωτεύον.
Και δικαίως, διότι αν μελετήση κανείς προσεκτικά όλας τας αρετάς του θεοπνεύστου όντως βιβλίου του αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, του Σιναΐτου, διαπιστώνει -και είναι κοινή ομολογία όλων των Πατέρων- ότι όλες οι αρετές του Αγίου Πνεύματος, και αι μικραί και αι μεγάλαι, συντείνουν και καταλήγουν εις μίαν, η οποία αυτή καθ’ εαυτήν και από μόνη της ενώνει. Όλες οι αρετές βοηθούν εις την ένωσιν με τον Χριστόν μας.
Η ιδία η προσευχή, όμως, από μόνη της ενώνει. Εάν δεν το επιτύχωμε αυτό, όλαι αι άλλαι αρετές βοηθούν, αλλά δεν καταλήγουν εις αυτόν τον σκοπόν που επιδιώκει και επιποθεί ο άνθρωπος, λαϊκός και κληρικός και μοναχός, δηλαδή εις την συνομιλίαν με τον Χριστόν. Και αυτή η συνομιλία είναι διμερήςˑ και ο Χριστός ομιλεί και ημείς ομιλούμε, δηλαδή συνομιλούμε. Η προσευχή είναι μία συνομιλία, δεν είναι μία μονολογία. Δεν ομιλεί κανείς μόνος τουˑ απευθύνεται προς τον Χριστό και Εκείνος απαντά. Και αντιστρόφωςˑ μας ομιλεί ο Χριστός και απαντούμε εμείς».

(Από το βιβλίο του Ιερομονάχου Εφραίμ «Λόγοι πενιχροί εξ Αγίου Όρους-Τόμος Α΄», σελίδα 89)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου