Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024

« ΤΡΟΠΟΙ ΑΓΩΝΟΣ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ »

«- Μέχρι ποιου σημείου και με ποια μέσα μπορεί η Εκκλησία να διεξάγη τον αγώνα της; Και με το πεζοδρόμιο;
- Η Εκκλησία μπορεί να χρησιμοποιή όλα τα μέσα με μοναδική εξαίρεσι την υλική βία. Και τους άμβωνες και τα πεζοδρόμια και τις πλατείες και τις οδούς και τα έθιμα και τα συλλαλητήρια και τις διαδηλώσεις, τα πάντα μπορεί να χρησιμοποιή εκτός της υλικής βίας. Μόνο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιήση η Εκκλησία. Όλα τα μέσα είναι επιτρεπτά να τα χρησιμοποιήση. Έτσι, με τις διαδηλώσεις και με τις λιτανείες αντιμετώπισε κάποτε η Εκκλησία τους Αρειανούς. Πρώτοι που έφτιαξαν τις λιτανείες στην ιστορία της Εκκλησίας υπήρξαν οι Αρειανοί. Και η Εκκλησία έκανε δικές της λιτανείες για να κάνη αντιπερισπασμό στις λιτανείες των Αρειανών. Αν κάνουν συλλαλητήρια οι άλλοι, και η Εκκλησία δικαιούται να κάνη συλλαλητήριο. Ένα μόνο δεν μπορεί να κάνη: να ασκήση υλική βία. Διότι αυτή είναι έξω από τον προορισμό της, έξω από την αποστολή της. Ο Κύριος είπε: “Όστις θέλει οπίσω μου  ελθείν” (Μθ 16, 24). Η Εκκλησία μπορεί να διαφωτίζη. Ως προς το διαφωτισμό μπορεί να χρησιμοποιή όλα τα μέσα».

(«Σοφές σκέψεις και θέσεις αναφερόμενες στα συλλαλητήρια και τις διαδηλώσεις», εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2024, σελίδες 3-4)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου