Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023

« ΤΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝΕΙ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ »

«Η Μεταμόρφωση είναι, κυρίως, η προτύπωση της ζωηφόρου Αναστάσεως και της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, η φανέρωση του ακτίστου φωτός της θεότητος του Χριστού, η κυριότητά του επί όλου του ανθρωπίνου γένους, ζώντων και τεθνεώτων· εξ ου η παρουσία κατ’ αυτήν όχι μόνον των εν ζωή ευρισκομένων προκρίτων μαθητών, αλλά και των προαπελθόντων προφητών Μωυσέως και Ηλιού. Είναι, ακόμη, η αποκάλυψη του μυστηρίου του ανθρώπου. Δηλαδή η εικόνα της θεώσεώς του, όπως θα εμφανισθεί στα έσχατα, στο τέλος των αιώνων, την οποία, όμως, προγεύεται ο πιστός από την ζωή αυτή, και η φανέρωση του προορισμού του· του σκοπού της υπάρξεώς του, της εν Χριστώ αναγεννήσεώς του».

Αρχιμ. Ν.Κ.

(Περιοδικό «Φωνή Κυρίου», Αριθμός φύλλου 32 [3662], 6 Αυγούστου 2023)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου