Σάββατο 16 Μαΐου 2020

«ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΑΝΤΡΕΦΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ»


«Οι γονείς πρέπει να ανατρέφουν τα παιδιά τους με παιδαγωγία και συμβουλή σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου. Με μεγάλη πραότητα και μεγαλοψυχία, και, όσο εξαρτάται απ’ αυτούς, να μη δίνουν σ’ αυτά καμιά αφορμή οργής και λύπης».

(Μεγάλου Βασιλείου, Ηθικά ΟΣΤ΄, ΒΕΠΕΣ 53, 124)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου