Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020

« Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ »


«Για την έρευνα των Γραφών και την αληθινή γνώση τους, χρειάζεται έντιμος βίος, καθαρή ψυχή και η κατά Χριστόν αρετή. Διότι χωρίς καθαρό νου και χωρίς τη μίμηση του βίου των αγίων, δε θα μπορέσει κανείς να εννοήσει τους λόγους των αγίων».

(Μεγάλου Αθανασίου, Λόγος περί ενανθρωπήσεως, ΕΠΕ 1, 373)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου