Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022

« ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΑΔΙΖΕΙ ΜΕΣΑ ΤΗΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ »

«Αλλοίμονο στο δρόμο εκείνο, στον οποίο δεν περπατάει κανένας οδοιπόρος και δεν ακούγονται πάνω σ’ αυτόν ομιλίες ανθρώπων· διότι γίνεται τόπος, στον οποίο κατοικούν τα άγρια θηρία. Αλλοίμονο στην ψυχή εκείνη που δεν βαδίζει μέσα της ο Κύριος, και που με τη φωνή του δεν απομακρύνονται από αυτήν τα πνευματικά θηρία της πονηρίας».

(Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, Ομιλίες Πνευματικές, Ομιλία ΚΗ΄, ΕΠΕ-Φ 7, 461)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου