Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020

« ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ »

«Η έγκλειστη ζωή και η απομάκρυνση στην έρημο, καθ’ εαυτήν δεν είναι τίποτε άλλο παρά βοηθητικά μέσα και καθόλου σκοπός. Μπορούν να συντελέσουν στη μείωση των εξωτερικών εντυπώσεων και επιδράσεων και στην απομάκρυνση από τη βιοτική ταραχή, και έτσι να ευνοήσουν την καθαρή προσευχή, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο στην περίπτωση που αυτή η απομάκρυνση έγινε κατά ευδοκία Θεού, και όχι κατά το ατομικό θέλημα και δήθεν αναζήτηση ανώτερης ζωής. Διαφορετικά και ο εγκλεισμός και η έρημος και κάθε άλλη άσκηση μένουν άκαρπες, γιατί η ουσία της ζωής μας δεν βρίσκεται στην άσκηση που μόνοι μας αποφασίζουμε, αλλά στην υπακοή του θελήματος του Θεού».

(Αγίου Σωφρονίου, Ο Άγιος Σιλουανός, σελ. 180)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου