Σάββατο 11 Ιουλίου 2020

« ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ »


«Οι Χριστιανοί ανήκουν σε άλλο κόσμο. Είναι τέκνα του Αγίου Πνεύματος, καινούργιο γέννημα, φωτεινά αδέλφια του Χριστού, πολίτες της Ουράνιας Πόλης, ανήκουν σ’ εκείνο το γένος, σ’ εκείνη τη δύναμη. Δεν ανήκουν σ’ αυτό τον κόσμο, αλλά σε άλλο. Διότι λέγει ο Χριστός, “δεν προέρχονται από τον κόσμο αυτό και δεν ανήκουν στον κόσμο, όπως και εγώ δεν είμαι από τον κόσμο αυτό” (Ιω. ιζ΄ 16)».

(Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, Ομιλίες πνευματικές, Ομιλία ΙΕ΄, ΕΠΕ-Φ7, 301-303)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου